نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور براساس دسته بندی
دامنه
قیمت جدید
انتقال
تجدید
.com
قیمت جدید $14.95 USD
1 سال
انتقال $14.95 USD
1 سال
تجدید $14.95 USD
1 سال
.net
قیمت جدید $14.95 USD
1 سال
انتقال $14.95 USD
1 سال
تجدید $14.95 USD
1 سال
.org
قیمت جدید $14.95 USD
1 سال
انتقال $14.95 USD
1 سال
تجدید $14.95 USD
1 سال
.biz
قیمت جدید $14.95 USD
1 سال
انتقال $14.95 USD
1 سال
تجدید $14.95 USD
1 سال
.info
قیمت جدید $14.95 USD
1 سال
انتقال $14.95 USD
1 سال
تجدید $14.95 USD
1 سال
.host
قیمت جدید $6.99 USD
1 سال
انتقال N/A
تجدید N/A

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* برخی از TLD ها و دامنه های به تازگی تمدید را حذف می کند

انتقال یک دامنه
0
domain(s) selected